Destinasjon Røros velger Mediastorm

Destinasjon Røros

Mediastorm er svært stolte og glade for at Destinasjon Røros har inngått avtale med oss.

Destinasjon Røros er hovedansvarlig for salg og markedsføring av Rørosregionen som reisemål og er et felles destinasjonsselskap for kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Røros.
Destinasjon Røros har medlemsbedrifter som driver med aktiviteter Nord-Østerdalen i Innlandet, sør i Trøndelag i og i Funäsdalen i Sverige.

Mediastorm skal levere innhold til destinasjonens hjemmesider og sosiale mediekanaler. I tillegg vil Mediastorm ha ansvar for digital distribusjon av innholdet. Det innebærer at vi vil drifte Destinasjon Røros sine sosiale medier – destinasjonsselskapets tilstedeværelse og aktiviteter på Facebook og Instagram.
Det er med en viss ærefrykt vi går løs på oppgaven med å løfte frem Rørosregionen, og vi gleder oss veldig til samarbeidet med Destinasjon Røros.

Bli bedre kjent med Destinasjon Røros på Facebook og Instagram

Foto: Tom Gustavsen