Eventproduksjon

Kulturlivet, reiselivet og det generelle næringsliv har oftere enn før behov for gode partnere innen mange felt. Når det gjelder medieproduksjon, distribusjon og teknologi vil Mediastorm as være en partner som drar veksler på arbeidserfaring fra de siste 30 årene.

Mediastorm vil være underleverandør ovenfor andre byråer og tjenestetilbydere, hvor man trenger en konsulent som har erfaring fra mange bransjer, og som ser muligheter innen både salg og nettverk mellom mennesker.

Tjenestespekteret strekker seg fra eventproduksjon, produsentroller, lysdesign og over til webteknologier, medieproduksjon og ikke minst rådgiving basert på arbeidserfaring fra de siste 30 årene innen nevnte bransjer.

Ved å også kjenne godt til webteknologier som WordPress, Teams, Zoom og andre er vi en rådgivings- og produksjonspartner som både kan gjøre research og løse oppgaven.